Product

GROUP :  
 • 8mm Outdoor LED Display

  8mm Outdoor LED Display

 • 10mm Outdoor LED Display

  10mm Outdoor LED Display

 • 12mm Outdoor LED Display

  12mm Outdoor LED Display

 • P10.4 dancing floor led display

  P10.4 dancing floor led display

 • LED Display P6 Indoor (Pixel Pitch 6.25 mm.)

  LED Display P6 Indoor (Pixel Pitch 6.25 mm.)

  ใช้ระยะการมองไกลไม่ต่ำกว่า 4 - 5 เมตร ก็ได้ความคมชัดที่สมบูรณ์ รองรับอีเว้นท์หรืองานประชุมทั้งขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ เนื้อหาที่จะนำมาแสดงแนะนำให้เน้นไปที่รูปภาพหรือ VDO ที่มีตัวหนังสือไม่มากนัก หรือหากมีตัวหนังสือต้องปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่

 • LED Display P7 Indoor (Pixel Pitch 7.62 mm.)

  LED Display P7 Indoor (Pixel Pitch 7.62 mm.)

  ใช้ระยะการมองไกลไม่ต่ำกว่า 5 - 7 เมตร ก็ได้ความคมชัดที่สมบูรณ์ รองรับอีเว้นท์หรืองานประชุมทั้งขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ เนื้อหาที่จะนำมาแสดงแนะนำให้เน้นไปที่รูปภาพหรือ VDO ที่มีตัวหนังสือไม่มากนัก หรือหากมีตัวหนังสือต้องปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่

 • LED Display P10 Outdoor

  LED Display P10 Outdoor

  เป็นจอ LED Display ประเภทใช้ภายนอกอาคาร สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ดึงดูดความสนใจได้อย่างสูงสำหรับงานอีเว้นท์กลางแจ้ง หรืองานคอนเสิร์ต

 • Dataton WATCHOUT

  Dataton WATCHOUT

  A production and playback system for multi-display applications.

 • PROFESSIONAL SWITCHER

  PROFESSIONAL SWITCHER

  KRAMER VP-727xl Universal Presentation Switcher / Scaler8 Universal Video Inputs

 • ADVANCE SWITCHER

  ADVANCE SWITCHER

  KRAMER VP-729 9-Input ProScale TM Presentation Scaler/Switcher

< prev | 1 - 2 - 3 | next >